יזמות עסקית

יזמות עסקית, ורד עמיאל שטרנשוס

הסדנה ליזמות עסקית הינה תהליך מובנה בן ששה מפגשים. במהלכם נטפל יחד בהתנהלות הכלכלית, בשיווק, בפיתוח וצמיחת העסק